Klientu apkalpošana

Pirmdiena - ceturtdiena: 07:30 - 17:00

Piektdiena: 07:30 - 14:00

+49 8251 90 485 0

Kontaktpersona

Privātuma politika

1. Atbildīgā organizācija

CELO Befestigungssysteme GmbH ir uzņēmumi, kas ietilpst CELO grupā (turpmāk tekstā “GC”), kuras juridiskā adrese ir Industriestraße 6, 86551 Aichach (Vācija); kā tīmekļa vietnes https://www.celofixings.lv pārvaldītāja tā ir organizācija, kas atbild par to lietotāju persondatu apstrādi, kuri piekļūst GC tīmekļa vietnēm (jūs).

Lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā, GC ir īstenojusi tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus.

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem turpmāk ir sniegta informācija par GC veiktās datu vākšanas, apstrādes un izmantošanas apjomu un mērķi.

2. Persondati

Persondati ir jebkura informācija par jebkuru identificējamu personu. Šāda veida informācija var ietvert, piemēram, jūsu vārdu, pasta adresi, e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Izmantojot sīkdatnes (1. izvērstā daļa), var savākt dažāda veida informāciju, lai gan tā nav saistīta ar jūsu identitāti, piemēram, par to, ko jūs darāt tīmekļa vietnē, kuru arī varētu uzskatīt par persondatiem, ja to sasaista ar lietotāju un individualizē, vāc, glabā un novērtē. Apkopotu informāciju, t. i., informāciju, kas ir sagrupēta lielās, nepersonalizējamās vienībās, apkopota, savākta un novērtēta, neuzskata par persondatiem.

3. Pārlūkošanas datu vākšana un izplatīšana

Jūs varat piekļūt tīmekļa vietnei, neatklājot savu identitāti.

Ja jūs reģistrējaties kādā no mūsu privātajām sadaļām (klientu zonas), pierakstāties jaunumu izdevuma saņemšanai, aizpildāt veidlapu vai izdarāt produkta pasūtījumu privātajā zonā, mēs prasīsim jūsu vārdu, uzvārdu un citus persondatus.

Persondatus, ko jūs mums iesniedzat, GC izmantos un apstrādās katrā atsevišķā gadījumā norādītajiem nolūkiem, t. i., attiecību ar lietotājiem pārvaldībai, vaicājumu apstrādei un lai nosūtītu jums komercinformāciju par mūsu pakalpojumiem un produktiem.

4. Pārlūkošanas uzskaites dati

Kad jūs piekļūstat GC tīmekļa vietnei, tīmekļa pārlūkprogramma ir konfigurēta tā, lai automātiski nosūtītu mūsu tīmekļa serverim šādus datus (“uzskaites dati”), kas tos saglabā uzskaites datnēs:

• piekļuves datums;

• piekļuves laiks;

• tīmekļa vietnes URL;

• atgūtā datne;

• nosūtīto datu apjoms;

• pārlūkprogrammas veids un versija;

• operētājsistēma;

• IP adrese;

• interneta pakalpojumu sniedzēja domēna nosaukums.

Tā ir tikai informācija, kas neļauj jūs identificēt. Šī informācija ir nepieciešama tehniskiem mērķiem, lai korekti nodrošinātu jūsu pieprasīto saturu, un tās apkopošana ir svarīga tīmekļa vietņu izmantošanai. Uzskaites dati tiek analizēti tikai statistikas nolūkos, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni un tās pamatā esošo tehnoloģiju.

5. Lietotāju profili, kuros izmanto pseidonīmus

Mēs izmantojam sīkdatnes un izsekošanas pikseļus datu apkopošanai par Informācijas pakalpojuma (un biļetenu) izmantošanu reklāmas un tirgus izpētes nolūkos un lai pielāgotu GC Informācijas pakalpojumu tā, lai tas atbilstu lietotāju vajadzībām. Šo izmantošanas datu apkopošana un izmantošanas profila izveide tiek veikta anonīmi, izmantojot sīkdatņu identifikatoru.

Mēs izveidojam un glabājam šos profilus vienīgi anonīmai izmantošanai un neapvienojam tos ar kādu citu informāciju, piemēram, jūsu e-pasta adresi, kas varētu atklāt jūsu identitāti.

Lietotāju datu apkopošanai, lai izveidotu lietotāju profilus, mēs izmantojot pakalpojumu Google Analytics, ko nodrošina Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ASV (“Google”). Dati tiek apstrādāti Amerikas Savienotajās Valstīs – valstī, kas atrodas ārpus teritorijas, kurā ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personas aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un to brīvu apriti (DO L. 281, 31. lpp.). Informācija par GC tīmekļa vietnes izmantošanu tiks nosūtīta uz Google serveri, kur tā tiks analizēta un atsūtīta mums atpakaļ apkopotu datu veidā, parādot tendences vietnes vispārējā izmantojumā.

Mēs izmantojam vēl vienu pakalpojumu, ko nodrošina Google Inc., proti, remārketingu jeb veicinošo tirgvedību. Kad esat apmeklējis(-usi) mūsu tīmekļa vietnes vai izmantojis(-usi) mūsu tiešsaistes pakalpojumus un ja esat ieinteresēts(-a), ko mēs piedāvājam, jūs ar mērķtiecīgu reklāmu starpniecību tiksiet pārvirzīts(-a) uz lapām Google Members tīklā. Reklāmas tiek ievietotas, izmantojot sīkdatnes. Ar teksta datnēm ir iespējams analizēt lietotāja uzvedību, kad viņš(-a) apmeklē vietni, un to izmantot, lai piedāvātu pielāgotus produktu ieteikumus un reklāmas, pamatojoties uz personiskajām interesēm. Ja nevēlaties saņemt reklāmas, kas pielāgotas jūsu personiskajām interesēm, varat izslēgt sīkdatņu izmantošanu šim nolūkam programmā Google, nosūtot e-pastu uz info@celofixings.com.

6. Datu nosūtīšana ārējām trešām personām

GC Informācijas pakalpojums darbojas ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. Šiem pakalpojumu sniedzējiem kā par datu apstrādi atbildīgajām personām ir pienākums rīkoties saskaņā ar mūsu stingrajiem norādījumiem par datu apstrādi, un, ievērojot Spānijas Datu aizsardzības likumu, tie neprasa lietotāja piekrišanu viņa(-as) datu apstrādei.

Jūs tiekat arī informēts(-a), ka jūsu dati var tikt nosūtīti starp uzņēmumiem, kas pieder GC, un jūs piekrītat minētajai nosūtīšanai, kad piekrītat šai privātuma politikai.

7. Reģistrēšanās klientu zonā

Kad jūs reģistrējaties mūsu personalizēto pakalpojumu izmantošanai, mēs apkopojam konkrētus persondatus. Reģistrācijas procesa laikā, piemēram, lai jūs piekļūtu savam klienta kontam, mēs varam prasīt no jums šādu informāciju.

Obligātā informācija:

• uzrunas forma;

• vārds un uzvārds;

• pilna adrese;

• tālruņa numurs;

• e-pasta adrese;

• parole.

Neobligātā informācija:

• mobilā tālruņa numurs;

• dzimšanas datums;

• piekrišana reklāmas saņemšanai.

Ja esat reģistrējies(-usies), jūs varat piekļūt saturam un pakalpojumiem, ko mēs piedāvājam tikai reģistrētiem lietotājiem. Reģistrētiem lietotājiem arī ir iespēja jebkurā brīdī mainīt vai dzēst datus, ko viņi norādījuši reģistrācijas laikā. Mēs arī varam sniegt pilnīgu informāciju par persondatiem, ko esam apkopojuši par jums iepriekš. Pēc jūsu pieprasījuma mēs labosim vai dzēsīsim informāciju, kas ir mūsu rīcībā par jums, ja vien nebūs piemērojami likumā noteikti termiņi tās glabāšanai. Lai sazinātos ar mums par šo jautājumu, izmantojiet kontaktinformāciju, kas norādīta šīs datu privātuma deklarācijas beigās.

8. Jaunumu izdevums

Kad jūs piesakāties mūsu jaunumu izdevuma saņemšanai, dati, ko jūs sniedzat, tiek izmantoti tikai šim mērķim.

Lai reģistrācija stātos spēkā, mums ir vajadzīgs jūsu vārds un derīga e-pasta adrese. Lai pārliecinātos, ka pieteikumu iesniedz e-pasta adreses faktiskais īpašnieks, mēs izmantojam “divkāršās pieteikšanās” metodi. Lai to izdarītu, mums ir jāreģistrē jaunumu izdevuma pasūtījums, jānosūta apstiprinājuma e-pasts un jāsaņem tajā prasītā atbilde. Dati tiek izmantoti tikai, lai nosūtītu jums jaunumu izdevumu, un netiks atklāti trešām personām.

Piekrišanu jūsu personas datu apstrādei un to vēlākai izmantošanai jaunumu izdevumu nosūtīšanai var atsaukt jebkurā laikā. Attiecīgo atsaukšanas saiti atradīsiet katrā jaunumu izdevumā. Jūs varat arī atreģistrēties no GC jebkurā laikā vai nosūtīt mums pieprasījumu, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šā dokumenta beigās.

9. Saziņas veidlapa

Kad jūs sazināties ar mums pa e-pastu vai izmantojot saziņas veidlapu, dati, ko jūs sniedzat, tiks saglabāti un izmantoti, lai apstrādātu jūsu pieprasījumu un atbildētu uz jebkādiem turpmākiem jautājumiem.

Kad aizpildīsiet saziņas veidlapu, jums tiks prasīts piekrist privātuma politikai, kas ļauj GC izmantot e-pasta adresi, lai sniegtu atbildi, un pierakstīties mūsu jaunumu izdevuma saņemšanai.

10. Nepilngadīgo dati

Nepilngadīgie nedrīkst nosūtīt mums persondatus bez savu vecāku vai aizbildņu piekrišanas.

11. Lietotāju tiesības

Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai GC apstrādā jūsu persondatus. Jums ir tiesības piekļūt saviem persondatiem, kā arī pieprasīt neprecīzu datu labošanu vai attiecīgā gadījumā pieprasīt to dzēšanu, kad citu iemeslu starpā dati vairs nav vajadzīgi tiem nolūkiem, kādiem tie savākti. Noteiktos apstākļos jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam jūsu datu apstrādi; tādā gadījumā dati tiks glabāti tikai pretenziju celšanai vai aizstāvībai pretenziju gadījumos. Noteiktos apstākļos un ar jūsu konkrēto situāciju saistītu iemeslu dēļ jūs varat iebilst pret jūsu datu apstrādi. GC izbeigs datu apstrādi, izņemot, ja tā vajadzīga būtisku leģitīmu iemeslu dēļ vai iespējamu pretenziju celšanai vai aizstāvībai. Saskaņā ar pārnesamības tiesībām jums ir tiesības saņemt savus persondatus strukturētā vispārizmantojamā formātā un mehāniskai nolasīšanai un pārsūtīt tos citai personai.

Pieteikuma iesniedzējs var īstenot savas tiesības, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi info@celofixings.com.

Ja jūs uzskatāt, ka jūsu tiesības nav pietiekami ņemtas vērā, jūs varat iesniegt pretenziju Spānijas Datu aizsardzības aģentūrai.

12. Izņemšanas pieprasījums

Saskaņā ar nesen pasludinātu Eiropas Savienības Tiesas (EST) nolēmumu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu lietotāji, kas ir ES rezidenti, var pieprasīt, lai pēc lietotāja vārda meklēšanas tīmeklī netiek parādīti konkrēti rezultāti.

Ja vēlaties pieprasīt, lai tiek izņemts meklēšanas rezultāts, kas ģenerēts, izmantojot jūsu vārdu kā meklējamo terminu, un jūsu jurisdikcijas tiesību akti nosaka, ka mums šāds pieprasījums ir jāizpilda, nosūtiet savu pieprasījumu rakstveidā uz adresi, kas norādīta 11. iedaļā. Lai atvieglotu mums jūsu pieprasījuma savlaicīgu apstrādi, iesniedziet savu pieprasījumu angļu valodā, ja jums ir tāda iespēja. Jūsu pieprasījumā ir jāiekļauj visa pieprasījumam būtiskā informācija, tostarp (bez ierobežojuma): i) jūsu vārds, e-pasta un pasta adrese, ii) URL (t. i., “tīmekļa adrese”) katrai saitei, ko jūs pieprasāt izņemt, iii) īss skaidrojums par to, kāpēc uzskatāt, ka šādi rezultāti būtu jāizņem, un iv) skaidrojums par to, kā tās saites saturs, kuru vēlaties izņemt, ir saistīts ar jums.

Lai palīdzētu mums novērst krāpnieciskus izņemšanas pieprasījumus, pievienojiet arī salasāmu jūsu identitāti apliecinoša dokumenta kopiju. Jums nav nepieciešams iesniegt valsts iestādes izdotu dokumentu; pietiek ar komunālo pakalpojumu rēķinu vai tamlīdzīgu pasta sūtījumu. Jūs varat arī aizēnot tādas dokumenta daļas kā, piemēram, identifikācijas numurus, ja vien dokumentā joprojām ir iespējams skaidri identificēt jūs. Ja pieprasāt izņemt meklēšanas rezultātus, kas satur jūsu fotoattēlus, pārliecinieties, ka identifikācijas dokumentā ir ietverts jūsu fotoattēls. Ja iesniedzat pieprasījumu citas personas vārdā, norādiet savu saistību ar attiecīgo personu un sniedziet pierādījumus par pilnvarojumu iesniegt šādu pieprasījumu. Visus izņemšanas pieprasījumus izskatīs GC Juridiskās un atbilstības nodaļas darbinieki, un mēs paturam tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem pieņemt vai noraidīt pieprasījumus vai pieprasīt sīkāku informāciju par tiem.

13. ES un ASV privātuma vairogs un Šveices un ASV privātuma vairogs

GC, kas uztur saiti celofixings.com, ievēro ES un ASV privātuma vairoga un Šveices un ASV privātuma vairoga regulējumu, ko noteikusi ASV Tirdzniecības ministrija attiecībā uz tādu persondatu vākšanu, izmantošanu un glabāšanu, kas nosūtīti uz Amerikas Savienotajām Valstīm attiecīgi no Eiropas Savienības un Šveices. GC ir apliecinājusi Tirdzniecības ministrijai, ka tā ievēro privātuma vairoga principus. Ja ir jebkāda pretruna starp šīs privātuma politikas nosacījumiem un privātuma vairoga principiem, noteicošie ir privātuma vairoga principi. Lai uzzinātu vairāk par privātuma vairoga programmu un aplūkotu GC apliecinājuma lapu, dodieties uz saiti https://www.privacyshield.gov/.

Saskaņā ar ES un ASV un Šveices un ASV privātuma vairoga principiem GC apņemas atrisināt sūdzības par jūsu privātumu un to, kā GC vāc vai izmanto jūsu persondatus. Eiropas Savienības vai Šveices iedzīvotājiem, kuriem ir jautājumi vai sūdzības par šo privātuma politiku, vispirms ir jāsazinās ar mums, rakstot uz 11. iedaļā norādīto adresi.

GC ir arī apņēmusies nodot neatrisinātas privātuma sūdzības par vietni vai mobilajām lietojumprogrammām atbilstoši ES un ASV un Šveices un ASV privātuma vairoga principiem neatkarīgam strīdu izšķiršanas mehānismam, proti, BBB EU PRIVACY SHIELD, kas ir bezpeļņas alternatīvās strīdu izšķiršanas pakalpojumu sniedzējs, kurš atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un kuru vada Better Business Bureaus Padome. Ja nesaņemat apstiprinājumu par jūsu sūdzību laikus vai ja mēs izskatām jūsu sūdzību neapmierinoši, apmeklējiet BBB EU PRIVACY SHIELD tīmekļa vietni www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/, lai uzzinātu plašāku informāciju un iesniegtu sūdzību.

Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja jūsu sūdzība netiek atrisināta, izmantojot šajā privātuma politikā uzskaitītos kanālus, ierobežotos apstākļos var būt pieejama saistoša arbitrāžas iespēja Privātuma vairoga komisijā.

Uz GC attiecas Federālās tirdzniecības komisijas (FTC) izmeklēšanas un izpildes pilnvaras.

14. Glabāšanas termiņš

Sniegtie persondati tiks glabāti, kamēr vien ir spēkā attiecības ar jums, un, kad attiecības tiks izbeigtas, tie tiks bloķēti uz likumiski noteikto laiku, pirms tos iznīcinās.

Publicēts:2023-11-16